© Stefanie Fehren
 

Ontmoeten & netwerken

Treffen & netzwerken

#taNDemcamp20 | 03.02.2020

  Na twee succesvolle edities vond op 3 februari 2020 de kick-off van het laatste taNDem-themajaar “Paradijs – waar en hoe willen we leven?” plaats. Ruim 90 Nederlandse en Duitse kunstenaars kwamen naar het TextilWerk in Bocholt voor het taNDemcamp. Het programma stond in het teken van ontmoeten, kennisuitwisseling en netwerken. In de ochtend waren er verschillende workshops. Na de lunch was er een taNDem-werkplaats: een open ruimte met verschillende stands en workshops, waar de deelnemers niet alleen elkaar, maar ook het thema leerden kennen.

  Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen fand am 03.02.2020 der Auftakt des letzten taNDem-Themenjahres „Paradies – wo und wie möchten wir leben?“ statt! Gut 90 deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende trafen sich beim taNDemcamp im TextilWerk in Bocholt. Im Fokus stand die Begegnung, Vernetzung und der Austausch. Am Vormittag gab es mehrere Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten. Nach der Mittagspause haben wir eine taNDem-Werkstatt organisiert. Ein Marktplatz mit verschiedenen Stands und Workshops, wo die Teilnehmer sowohl einander, als auch das Thema kennenlernten.

Film

taNDemcamp 2020 – TextilWerk Bocholt

  Het taNDemcamp is in de vorm van een barcamp, waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. In tegenstelling tot traditionele bijeenkomsten wordt bij een barcamp de inhoud grotendeels door de deelnemers zelf ontwikkeld en vormgegeven. De organisatoren bieden handvatten, maar de deelnemers zijn de experts. Ze kunnen zich inbrengen door bijvoorbeeld een pitchpresentatie, discussies of vraagstellingen, maar ook andere creatieve bijdrages zijn mogelijk. Zo worden nieuwe ideeën gecreëerd, gezamenlijke projecten in gang gezet en nuttige contacten gelegd.

  Das taNDemcamp hat die Form eines Barcamps, hierbei steht die Begegnung im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen werden bei einem Barcamp Inhalte zum größten Teil von den Teilnehmern selbst entwickelt und gestaltet. Die Organisatoren nehmen die Teilnehmer an die Hand, aber die Teilnehmer sind die Experten. Sie können sich durch, zum Beispiel, Pitch-Präsentationen, Diskussionen oder Fragestellungen einbringen, aber auch andere kreative Beiträge sind erwünscht. So werden neue Ideen generiert, gemeinsame Projekte initiiert und nützliche Kontakte geknüpft.