ALLES DRAAIT // ALLES LÄUFT

  Loop binnen in een sprookjesachtig muziekstuk. Het binnenwerk van Watermolen Den Haller in Diepenheim is omgebouwd tot een enorme speeldoos waar je in kan, een zoemend, zingend, tikkend mechaniek. Twee musici bedienen een muzikaal landschap waar een rivier van hypnotiserende klanken en voortdurend verschuivende ritmes doorheen stroomt. Den Haller, een van de oudste energiecentrales van Nederland, viert zijn 850 jarig bestaan. Ansgar Silies (D, componist voor NDR, Bassfrucht) en Remco de Kluizenaar (NL, klankkunstenaar bij Waterlanders, Oerol, Karavaan) verwerken hun gevoel bij energietransitie hier tot “Alles draait”.

 

De zachte klanken verleiden je tot een meditatie over een harde realiteit: niet het stromende water en de molen, maar vooral stromende elektriciteit drijft dit aangename bad van klanken aan. Alles draait. Hoe lang nog?

 

Vier keer per dag, op willekeurige tijdstippen, valt de stroom uit. De muzikanten moeten zich redden met andere energiebronnen: waterkracht, spierkracht en vooral: hun inventiviteit als live muzikanten. Met zichtbaar plezier wekken ze het muziekstuk weer tot leven.

Locatie: Watermolen Den Haller, Diepenheim (NL)

ALLES DRAAIT // ALLES LÄUFT

  Betreten Sie ein märchenhaftes Musikinstrument. Das Innere der Wassermühle Den Haller in Diepenheim, Niederlande, wurde in eine riesige Spieluhr verwandelt, in einen tickenden, singenden und summenden Mechanismus, in dem man sich bewegen kann. Zwei Musiker betreiben hier eine Klanglandschaft, durch die ein Fluß hypnotischer Klänge und sich allmählich verändernder Rhythmen fließt. Den Haller, eines der ältesten Kraftwerke der Niederlande, feiert sein 850-jähriges Bestehen. Ansgar Silies (D, Komponist für WDR, Lauschekammer, Bassfrucht) und Remco de Kluizenaar (Nl, Klangkünstler bei Waterlanders, Oerolfestival, Karavaan) verarbeiten hier ihre Gedanken über die Energiewende zu “ALLES LÄUFT“.

 

Die sanften Töne verführen Sie zur Meditation über eine raue Realität: Nicht das fließende Wasser und die Mühle, sondern vor allem fließende Elektrizität treiben dieses angenehme Klangbad an. Alles läuft. Aber wie lange noch?

 

Viermal am Tag, zu zufälligen Zeiten, geht der Strom aus. Die Musiker müssen sich mit anderen Energiequellen auseinandersetzen: Wasserkraft, Muskelkraft und vor allem: ihrem Einfallsreichtum als Live-Musiker. Mit sichtbarem Spaß erwecken sie das Musikinstrument zum Leben.

Veranstaltungsort: Watermolen Den Haller, Diepenheim (NL)