Hier/ Daar/ Viceversa

  “Hier/ Daar/ Viceversa” van Danielle Spoelman en Wiebke Bartsch is een nonverbaal tekenonderzoek, een vertragende uiteenzetting over de aspecten van het thuis-zijn, het thuisland en het grensoverschrijdende, door middel van de gemeenschappelijke taal van de tekening.

 

Het project bestaat uit de volgende punten:

  • Het weekthema | De kunstenaars tekenen naar aanleiding van een begrip dat afwisselend door een van beide bepaald wordt. (Bv. keuken, uitzicht, slaap, vrienden, boek). Elk werkt hierbij op haar eigen plek.
  • Tekeningen heen en weer | Parallel hieraan maken Spoelman en Bartsch gedurende deze zes maanden gemeenschappelijke tekeningen. De een maakt een tekening en stuurt deze per post naar de ander. Zij werkt verder aan deze tekening.
  • Plaatsverwisselen | Gedurende een periode van twee maanden wisselen de kunstenaars van plek en op deze wijze tekenen ze het thuis van de ander.

Locatie: Heartgallery, Drienerstraat 35, 7551 HK Hengelo

Hier/ Daar/ Viceversa

  „Hier/ Daar/ Viceversa“ von Danielle Spoelman und Wiebke Bartsch ist ein nonverbaler zeichnerischer Schlagabtausch, eine entschleunigte Auseinandersetzung mit Aspekten des zu Hause, der Heimat. Grenzüberschreitend durch die gemeinsame Sprache der Zeichnung.

 

Das Projekt gliedert sich in drei Bereiche:

  • Das Wochenthema |  Zu einem von den Künstlerinnen abwechselnd ausgegebenen Begriff ( z B. Küche, Ausblick, Schlaf, Freunde, Laster, Buch…) zeichnet jede in ihrer Heimat.
  • Zeichnungen hin und her | Parallel dazu machen Spoelman und Bartsch über den gesamten sechs monatigen Zeitraum des Projektes gemeinsame Zeichnungen: eine macht eine Zeichnung und schickt diese per Post an die andere, diese bearbeitet die vorhandene Zeichnung.
  • Ortwechsel | Für 2 Monate tauschen die Künstlerinnen mit der anderen den Lebensraum und zeichnen somit die Heimat der anderen.

Veranstaltungsort: Heartgallery, Drienerstraat 35, 7551 HK Hengelo (NL)