© Stefanie Fehren
 

Projectorganisatie

Projektorganisation

  De organisatie binnen het taNDem-project is onderverdeeld in een algemene en inhoudelijke projectleiding.

 

Voor inhoudelijke vragen aan de Nederlandse kant:

Johan Godschalk
06 – 21 30 98 54
johangodschalk@cultuuroost.nl

 

Voor algemene vragen aan de Nederlandse kant:

Desiree Brüning
053 – 460 51 29
d.bruening@euregio.eu

  Die Organisation im taNDem-Projekt ist eingeteilt in eine allgemeine und inhaltliche Projektleitung.

 

Für inhaltliche Fragen auf deutscher Seite:

Andre Sebastian
02571 – 94 93 23
sebastian@muensterland.com

 

Für allgemeine Fragen auf deutscher Seite:

Desiree Brüning
02562 – 702 29
d.bruening@euregio.eu

Inhoudelijke projectleiders // Inhaltliche Projektleiter

Andre Sebastian (Münsterland e.V.)          &

Johan Godschalk (Cultuur Oost)

  De projectpartners besluiten samen over de voortgang van het project in de zogenoemde taNDem-stuurgroep. 

  Die Projektpartner entscheiden zusammen in der sogenannten taNDem-Lenkungsgruppe über den Projektfortschritt.

Mede mogelijk gemaakt door:

Unterstützt von: