©Ben Greber & Bram Kuypers
 

All the Power that Remains

Ben Greber & Bram Kuypers

Project // Projekt: All the Power that Remains
Locatie // Veranstaltungsort: • Lathen
• Het Kunstgemaal Bronckhorst
• Westfälischer Kunstverein Münster
Wanneer // Wann: • 07.10.2020
• 14.08. - 07.11.2021
• September 2021

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Ben Greber & Bram Kuypers

Transrapid testtraject eren

  Voor het project “All the Power that Remains” nemen Ben Greber en Bram Kuypers de overblijfselen van het Transrapid testtraject in Lathen als uitgangspunt. Ondanks de vergane glorie van het project zijn de karakteristieke overblijfselen ervan nog steeds een beeldbepalende markering in het landschap.

 

Met hun project brengen de kunstenaars een eerbetoon aan de geschiedenis en de overblijfselen de Transrapid. Middels het maken en uitvoeren van kunstwerken en evenementen gaan ze de unieke beeldende kracht en historische relevantie van het testtraject in een nieuw daglicht zetten. De documentatie en de kunstwerken zullen bij Het Kunstgemaal en de Westfälische Kunstverein in twee tentoonstellingen gepresenteerd worden.

Die Transrapid-Teststrecke würdigen

  Der Ausgangspunkt des Projekts „All the Power that Remains“ von Ben Greber und Bram Kuypers ist die stillgelegte Transrapid-Teststrecke in Lathen. Trotz des vergangenen Ruhms der Anlage sind ihre Überreste immer noch ein charakteristisches Merkmal in der Landschaft.

 

Mit dem Projekt würdigen die Künstler die Geschichte und die Überreste des Transrapids. Durch skulpturale Objekte und partizipative Performance möchten wir die einzigartige visuelle Kraft sowie die soziale bzw. geschichtliche Relevanz der Teststrecke in ein neues Licht rücken. Die Dokumentation und die Kunstwerke werden in zwei Ausstellungen im Het Kunstgemaal und im Westfälischen Kunstverein präsentiert.

Het // Das Tandem

 taNDem Quote // Zitat

 “Voor het eren van de Transrapid maken we gebruik van rituele aspecten, welk van oudsher in het religieuze domein worden toegepast.”

 „Wir werden bei der Würdigung Ritual-ähnliche Praktiken und Ästhetiken verwenden, die traditionell im religiösen Bereich angewendet wurden.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend