©Die Energie der Kunst
 

Die Energie der Kunst

Mari Girkelidse & Elze van den Akker

Project // Projekt: Die Energie der Kunst
Locatie // Veranstaltungsort: • Kloster Bentlage
• Universiteit Twente (Gebouw Vrijhof)
Wanneer // Wann: • 18. - 20.10.2019
• 13.02. - 17.03.2020

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Mari Girkelidse & Elze van den Akker

Energie meten

  Over de waarde van kunst is veel te doen. Er zijn vastgestelde methodes om de prijs van een kunstwerk te berekenen maar dat zijn systemen, de werkelijke kosten berekenen ze niet. Hoeveel energie een kunstenaar daadwerkelijk gebruikt om een kunstwerk te maken wordt nooit benoemd, noch berekend.

 

In hun project hebben Mari Girkelidse en Elze van den Akker de energie die zij gebruikten om kunst te creëren, gemeten en genoteerd. Hiervoor hebben ze de concreet verbruikte energie gemeten en een energie-dagboek bijgehouden. De tentoonstelling was het resultaat van een half jaar lang meten en onderzoeken.

Energie messen

  Über den Wert der Kunst wird viel gesprochen. Es gibt bestimmte Methoden, um Preise zu berechnen, aber dabei geht es nicht um die tatsächlichen Kosten. Wie viel Energie ein Künstler tatsächlich braucht, um ein Kunstwerk zu schaffen, wird nie genannt oder gemessen.

 

In ihrem Projekt haben Mari Girkelidse und Elze van den Akker die Energie, die sie bei der Kunstschaffung gebraucht haben, gemessen und notiert. Einerseits haben sie die konkret verbrauchte Energie gemessen. Anderseits haben die Künstlerinnen jeweils Energie-Fragebögen bzw. Skizzenbücher geführt. Die Ausstellung war das Ergebnis eines halben Jahres des Messens, Untersuchens und Schaffens.

 taNDem Quote // Zitat

 “Voor veel mensen is het creëren van kunst iets abstracts.”

 „Für viele Menschen ist das Schaffen von Kunst etwas Abstraktes.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend