©Energie Kunst Generator
 

Energie Kunst Generator
(EKG)

Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

Project // Projekt: Energie Kunst Generator (EKG)
Locatie // Veranstaltungsort: Online
Wanneer // Wann: 2021

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

Wat geeft je energie?

  In het project Energie Kunst Generator gingen Simone Wrede en Kinga Röder de Jong op zoek naar antwoorden op de vraag “Wat geeft je energie?” en hebben deze verwerkt in de film “Het flakkeren van energie”.

 

In de eerste fase hebben ze mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en beroepsgroepen aan beide kanten van de grens geïnterviewd. In de volgende fase hebben ze de antwoorden van de interviews omgezet in een serie korte films. De filmpjes vertellen allemaal hun eigen kleine verhaal en zijn samengesmolten tot één geheel. De twee kunstenaars waren hier de generatoren en transformeerden de drijfveer en energie van individuele personen door middel van kunst. Zo openden ze nieuwe energiebronnen voor een grote groep mensen.

Was gibt uns Energie?

  Im Projekt Energie Kunst Generator begaben Simone Wrede und Kinga Röder de Jong sich auf die Suche nach Antworten auf die Frage “Was gibt uns Energie?” und haben diese umgesetzt in den Film „Das Flackern der Energie“.

 

In der ersten Phase haben sie auf beiden Seiten der Grenze Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkünfte und Berufsgruppen befragt. Die Antworten der Umfrage haben sie in der nächsten Phase in eine Reihe kurzer Filme übertragen. Die Filme erzählen alle eine eigene kleine Geschichte und sind zu einem Ganzen verschmolzen. Die beiden Künstlerinnen waren hier die Generatoren, die den Antrieb und die Energie einzelner Menschen mittels Kunst transformierten und somit neue Energiequellen für eine große Gruppe von Menschen öffneten.

Het // Das Tandem

Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

 taNDem Quote // Zitat

 “Kun je op menselijk niveau parallellen vinden met potentiële energie, kinetische energie en innerlijke energie?”

 „Kann man auf menschlichem Niveau Parallelen finden zu potenzieller Energie, kinetischer Energie und innerer Energie?“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

  @EnergieKunstGenerator

Tip een vriend