Gestold verlangen –
Geronnene Sehnsucht

Alexandra Bloch Pfister & Alexandra Meerdink

Project // Projekt: Gestold verlangen – Geronnene Sehnsucht
Presentatie // Präsentation Boek // Buch

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Mrs. Sylvia Willink, c/o Pictoright Amsterdam 2021, © Otto Pankok Stiftung

Historisch en hedendaags paradijs

  Alexandra Bloch Pfister en Alexandra Meerdink hebben voor hun project “Gestold Verlangen: Het beeld van het paradijs” een reis gemaakt langs het culturele erfgoed in de EUREGIO. Hiervoor hebben ze paradijselijke afbeeldingen verzameld uit regionale musea en collecties; 30 werken waarin kunstenaars hun ideeën en presentaties van het paradijs tot uitdrukking brengen.

 

Hun zoektocht naar sporen van de gemeenschappelijke culturele en algemene geschiedenis van de regio hebben ze samengevat in een boek. Deze resultaten hebben ze verbonden met beelden van verlangen en paradijselijke idealen van hedendaagse kunstenaars uit het EUREGIO-gebied. Want de regio is een waar paradijs met zijn bossen, variatie in landschappen en rust.

Historisches und zeitgenössisches Paradies

  Für ihr Projekt “Geronnene Sehnsucht: Das Bild vom Paradies” haben Alexandra Bloch Pfister en Alexandra Meerdink einen Rundgang entlang des kulturellen Erbes in der EUREGIO gemacht. Dazu haben sie paradiesische Bilder aus regionalen Museen und Sammlungen ausgewählt; 30 Werke, in denen Kunstschaffende ihre Vorstellungen und Interpretationen vom Paradies und dem idealen Leben Ausdruck geben.

 

Die Suche nach der gemeinsamen Kultur- und allgemeinen Geschichte der Region haben sie in einem Buch festgehalten. Die Ergebnisse haben sie mit Sehnsuchtsbildern und paradiesischen Idealen zeitgenössischer Kunstschaffende aus dem EUREGIO-Gebiet verbunden. Denn die Region ist mit ihren Wäldern, der Vielfalt der Landschaften und der Ruhe ein wahres Paradies.

 taNDem Quote // Zitat

 “Is de grens naar het paradijs in de moderne tijd verdwenen? Of: is het pad het doel geworden?”

 „Ist die Grenze zum Paradies in der heutigen Zeit verschwunden? Oder: Ist der Weg zum Ziel geworden?“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend