©LICHTUNG
 

LICHTUNG

Emmy Bergsma & Sarah Grothus

Project // Projekt: LICHTUNG
Locatie // Veranstaltungsort: 1) Kunstverein Grafschaft Bentheim
2) Rijksmuseum Twenthe
Wanneer // Wann: 1) 13.01. - 03.02.2019
2) 13.04 - 25.08.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Clemens Jongma, HongKieTan

Een reis naar het onbekende

  Wat betekent thuisland voor iemand, wiens familie uit het eigen thuisland is verdreven? Waar horen we thuis? Wat betekent het voor ons om ons met onze eigen (familie)geschiedenis verbonden te voelen? Emmy Bergsma en Sarah Grothus hebben deze vragen in hun project LICHTUNG zichtbaar gemaakt. Beide families werden ooit gedwongen hun thuisland (Indonesië en Silezië) te verlaten.

 

Vanuit deze optiek hebben beide kunstenaressen het begrip “thuisland” bevraagt en ondernamen ze een expeditie naar plaatsen van betekenis uit hun familieverhalen en historische bronnen. De gevonden inzichten hebben ze samengebracht in twee op elkaar aansluitende exposities: Binnen & Buiten en Licht & Schaduw.

Eine Reise ins Ungewisse

 Was bedeutet Heimat für jemanden, dessen Familie aus der eigenen Heimat vertrieben wurde? Wo gehören wir hin? Was bedeutet es für uns, uns mit unserer eigenen (Familien-)Vergangenheit verbunden zu fühlen? Emmy Bergsma und Sarah Grothus haben diese Fragen in ihrem Projekt LICHTUNG sichtbar gemacht. Beide Familien wurden einst gezwungen ihre Heimat Indonesien bzw. Schlesien zu verlassen.

 

Aus dieser Sicht haben die beiden Künstlerinnen den Begriff „Heimat“ hinterfragt und haben sie eine Expedition zu bedeutsamen Orten und historische Quellen ihrer Familiengeschichten unternommen. Die gefundenen Erkenntnissen haben sie in zwei, sich ergänzenden Ausstellungen zusammengebracht: Innen & Außen und Licht & Schatten.

Het // Das Tandem

 taNDem Quote // Zitat

 “LICHTUNG is een project over familiegeschiedenissen van verdrijving en arriveren.”

 „LICHTUNG ist ein Projekt über Familiengeschichten von Vertreibung und Ankunft.”

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

  @lichtungsarahgrothusemmybergsma

 

    Expedition Lichtung

 

23.01.2019, Grafschafter Nachrichten

Ausstellung im Grafschafter Kunstverein zum Thema Heimat

 

09.01.2019, Grafschafter Nachrichten

Grafschafter Kunstverein und Rijksmuseum zeigen Ausstellung

 

Tip een vriend