©Lennart Lofink
 

Wörterbuch der Fürsorge, Woordenboek der Zorg

Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung &
Stichting P-Art

Project // Projekt: Wörterbuch der Fürsorge, Woordenboek der Zorg
Locatie // Veranstaltungsort: Workshops:
1) 02 & 03.2020
2) 02.2020
Wanneer // Wann: 1) Münster & Havixbeck
2) Arnhem & Nijmegen

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Lennart Lofink

Collectief schrijf- en vormgevingsproces

  Het Woordenboek der Zorg is een gezamenlijk boekproject van het Center for Literature en Stichting P-Art, dat verschillende facetten van de zorg laat zien. De inhoud is tot stand gekomen met behulp van verschillende kunstenaars in samenwerking met mensen van alle leeftijden en uiteenlopende achtergronden. Er zijn verschillende workshops in Nederland en Duitsland georganiseerd om input te verzamelen.

 

Op basis van de creatieve resultaten van de deelnemers werd vervolgens de inhoud van het woordenboek samengesteld. De emoties van de deelnemers rondom het thema zorg werden onderzocht en omgezet in creatieve energie en een gemeenschappelijk resultaat: het woordenboek. De gedachten en beelden die op papier werden gezet, zetten de lezer aan het denken. Zie ik het ook zo? Of denk ik er misschien anders over?

Kollektiver Schreib- und Gestaltungsprozess

  Das Wörterbuch der Fürsorge ist ein gemeinschaftliches Buchprojekt des Center for Literature und Stichting P-Art, das die verschiedenen Facetten der Fürsorge beleuchtet. Die Inhalte wurden in Unterstützung mehrerer Künstler in Zusammenarbeit mit Menschen verschiedenen Alters und Betroffenheit gestaltet. Dazu wurden verschiedene Workshops in den Niederlanden und Deutschland veranstaltet.

 

Aus den kreativen Ergebnissen der Teilnehmer wurde danach der Inhalt des Wörterbuches produziert.  Die Emotionen der einzelnen Teilnehmer im Zusammenhang mit Fürsorge wurden gefragt und haben sich in kreative Energie und ein gemeinsames Ziel gewandelt: Das Wörterbuch. Die Gedanken und Bilder, die hier zu Papier gebracht wurden, bringen den Lesenden wiederum zum Nachdenken: Sehe ich das genauso? Denke ich vielleicht anders darüber?

 taNDem Quote // Zitat

 “Waar halen wij de moed en/of energie vandaan, om zorg te dragen voor anderen?”

 „Woher bekommen wir die Energie, uns um andere zu kümmern?“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Wörterbuch der Fürsorge/ Woordenboek der Zorg

Tip een vriend