© Tandems 2019
 

Projecten // Projekte

2018-2020

  taNDem heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 subsidie verleend aan in totaal 45 grensoverschrijdende kunst- en cultuurprojecten. Nederlandse en Duitse kunst- en cultuurmakers werden uitgedaagd om in tandems te reflecteren op actuele maatschappelijke thema’s. Tijdens elk projectjaar stond een nieuw thema centraal.

  taNDem hat in den Jahren 2018, 2019 und 2020 insgesamt 45 grenzüberschreitende Kunst- und Kulturprojekte gefördert. Deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende wurden angeregt, sich in Tandems mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. In jedem Projektjahr stand ein neues Thema im Vordergrund.

Thema 2019: Energie // Energie
Thema 2018: Thuis // Heimat

Terugblik // Rückblick

  Om samenwerkingspartners uit het buurland te vinden, is elk themajaar van start gegaan met een kick-off bijeenkomst: het taNDemcamp. Hier konden de deelnemers elkaar ontmoeten en grensoverschrijdend netwerken.

  Um Kooperationspartner aus dem Nachbarland zu finden, hat zu Beginn jedes Themenjahres eine Auftaktveranstaltung stattgefunden: das taNDemcamp. Hier sind die Teilnehmer miteinander in Kontakt gekommen und konnten sie sich über die Grenze hinweg vernetzen.