© Tandems 2019, 2020

taNDem – Kunst en cultuur

taNDem – Kunst und Kultur

   taNDem is een grensoverschrijdend programma dat zich richt op kunstenaars en cultuurmakers uit het Nederlands-Duitse grensgebied. Via o.a. netwerkbijeenkomsten, workshops en projectsubsidies bieden we een platform voor de kunst- en cultuursector in de EUREGIO. Kunst en cultuur hebben namelijk de eigenschappen om mensen over de grens heen op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden.

   taNDem ist ein grenzüberschreitendes Programm, das sich an Kunst- und Kulturschaffende aus der deutsch-niederländischen Grenzregion richtet. Wir bieten mit u.a. Netzwerkveranstaltungen, Workshops und Projektförderungen eine Plattform für den Kunst- und Kulturbereich in der EUREGIO an. Kunst und Kultur sind nämlich perfekte Brückenbauer, um Menschen über die Grenze hinweg miteinander zu verbinden.

taNDem Gap Year | ’21-’22

  Na drie succesvolle themajaren hebben we een taNDem Gap Year! Een jaar met een nieuw en ander karakter.

   Nach drei erfolgreichen Themenjahren gibt es ein taNDem Gap Year! Ein Jahr mit neuen und anderen Schwerpunkten.

Save the date!

 Online workshop “Social media voor kunstenaars
2 juni 2022 | 14:00 – 17:00 uur
Ina Ross

 

Online-Workshop „Social Media für Künstlerinnen und Künstler”
02.06.2022 | 14:00 – 17:00 Uhr
Ina Ross

Meer // Mehr  

Over ons

Über uns

   Het Nederlands-Duitse kunst- en cultuurprogramma taNDem is een samenwerking tussen de EUREGIO en culturele instellingen uit Gelderland en Overijssel en partners uit Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Samen werken zij aan het versterken en verbinden van de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in het grensgebied.

   Das deutsch-niederländische Kunst- und Kulturprogramm taNDem ist eine Kooperation zwischen der EUREGIO und Kulturförderern aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den niederländischen Provinzen Gelderland und Overijssel. Zusammen arbeiten sie daran, die Kunst- und Kultur(erbe)szene im Grenzgebiet zu fördern und zu verbinden.

Projekte 2018-2020_1

Projecten // Projekte 2018-2020

  Tijdens de themajaren Heimat (2018), Energie (2019) en Paradijs (2020) zijn er 45 projecten uitgevoerd door Nederlands-Duitse tandems. 

 

  In den Themenjahren Heimat (2018), Energie (2019) und Paradies (2020) wurden 45 Projekte von deutsch-niederländischen Tandems umgesetzt.