© Stefanie Fehren
 

taNDem Academy

Workshops

  Online workshop | 16 september | 14-15:30 uur

Hoe krijg ik mijn idee van A naar Z?

Je hebt een prachtig idee voor een kunstproject. En dan? Dan komen de vragen: Waar begin je? Hoe werk je het uit? Welke stappen zet je? Waar vind je medestanders? Zoek je die binnen de kunsten of juist daarbuiten? Hoe kom je aan budget? Hoe maak je de juiste PR? Kun je het idee duurzaam neerzetten voor meerdere jaren? Et cetera, et cetera.

 

Johan Godschalk, lid van het taNDem programmateam, is tevens als zzp’er werkzaam onder de naam Ideeëndokter. In deze hoedanigheid ondersteunt hij op verzoek van diverse opdrachtgevers sinds 2018 mensen bij de realisatie van hun idee, door inzet van kennis, expertise en netwerk die hij in de afgelopen 25 jaar heeft opgebouwd. In deze periode heeft hij ruim 600 initiatiefnemers in hun ideeproces begeleidt.

 

Zijn verzoek vooraf is, om jouw belangrijkste vraag over dit onderwerp op te sturen naar info@tandemkunst.eu. Johan zal aan de hand van de ontvangen vragen de workshop op 16 september invullen. Meld je aan via de onderstaande button!

  Online-Workshop | 16.09.2021 | 14-15:30 Uhr

Wie kann ich meine Idee erfolgreich ausarbeiten?

Du hast eine tolle Idee für ein Kunstprojekt. Und dann? Dann folgen die Fragen: Wo fange ich an? Wie kann ich die Idee ausarbeiten? Welche Schritte sind wichtig? Wo finde ich Partner? Sollen sie aus dem Kunstbereich oder aus einem anderen Bereich kommen? Wie kann ich meine Idee finanzieren? Wie plane ich die Kommunikation? Kann ich die Idee nachhaltig für mehrere Jahre realisieren? Usw. usw.

 

Johan Godschalk, Mitglied des taNDem-Projektteams, arbeitet auch als Selbständiger unter dem Namen „Ideeëndokter“. In dieser Tätigkeit unterstützt er seit 2018, in Auftrag von verschiedenen Auftraggebern, Menschen bei der Umsetzung ihrer Idee und setzt dabei sein Wissen, seine Expertise und sein Netzwerk, das er in den letzten 25 Jahren aufgebaut hat, ein. Er hat über 600 Initiatoren in ihrem Ideenprozess begleitet.

 

Vor dem Workshop bittet er, deine wichtigste Frage zum Thema zu formulieren und zu schicken an info@tandemkunst.eu. Johan wird den Workshop am 16.09.2021 aufgrund der eingegangenen Fragen durchführen. Melde dich über den untenstehenden Banner an!

  De taNDem Academy is opgezet om de kennisuitwisseling te ondersteunen. Dit doen we via diverse kleinschalige (online) workshops. Tijdens de workshops staan uitdagingen centraal, die je bij een grensoverschrijdende samenwerking tegenkomt. Bijvoorbeeld cultuurverschillen, hoe werk ik een projectidee uit of hoe kan ik mijn resultaten online presenteren?

 

De workshops zijn uitsluitend bedoeld voor Duitse en Nederlandse kunstenaars en cultuurmakers uit het EUREGIO-gebied, die meer te weten willen komen over verschillende thema’s op het gebied van de grensoverschrijdende kunst en cultuur en/of zich verder willen ontwikkelen. De deelname is gratis.

  Um den Wissensaustausch zu unterstützen, wurde die taNDem Academy ins Leben gerufen. Wir werden im Rahmen der Academy mehrere (Online-)Workshops veranstalten. Die Workshops konzentrieren sich thematisch auf die Herausforderungen, die bei einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit auftauchen. Zum Beispiel kulturelle Unterschiede, wie stelle ich einen Projektplan auf oder wie kann ich meine Ergebnisse online präsentieren?

 

Die Workshops richten sich explizit an deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende aus dem EUREGIO-Gebiet, die sich zu unterschiedlichen Themen im Bereich der grenzüberschreitenden Kunst und Kultur weiterbilden wollen. Die Teilnahme ist immer kostenlos.

taNDem Academy 2021

  Online workshops:

1) Digitale presentatiemogelijkheden voor kunstenaars

Wanneer: vrijdag 18 juni | 14:00 – 16:00 uur
Moderator: Kai Heddergott

 

2) Ideeëndokter: Hoe krijg ik mijn idee van A naar Z?

Wanneer: donderdag 16 september 2021 | 14:00 – 15:30 uur
Moderator: Johan Godschalk
Doelgroep: kunstenaars en cultuurmakers uit het EUREGIO-gebied
Deelname: max. 25 deelnemers, deelname is gratis
Taal: Nederlands

 

Aanmelden

 

3) Cultuurverschillen: succesvol samenwerken over de grens

Wanneer: november 2021
Moderator: TBA


 

  Online Workshops

1) Digitale Präsentationsmöglichkeiten für Kunstschaffende

Wann: Freitag, den 18.06.2021 | 14:00 – 16:00 Uhr
Referent: Kai Heddergott

 

2) Ideenwerkstatt: Wie kann ich meine Idee erfolgreich ausarbeiten?

Wann: Donnerstag, den 16.09.2021 | 14:00 – 15:30 Uhr
Referent: Johan Godschalk
Zielgruppe: Kunst- und Kulturschaffenden aus dem EUREGIO-Gebiet
Teilnahme: max. 25 Teilnehmer, die Veranstaltung ist kostenlos
Sprache: Niederländisch (der Moderator spricht auch Deutsch und es wird übersetzt)

 

Anmelden

 

3) Kulturunterschiede: erfolgreiche Zusammenarbeit über die Grenze

Wann: November 2021
Referent: TBA