© Stefanie Fehren
 

Over ons

Über uns

  taNDem heeft zich ervoor ingezet om kunstenaars en cultuurmakers in de grensregio over de grens heen met elkaar te verbinden. 

 

Over het ontstaan

De grensregio miste lange tijd een breed georiënteerd Nederlands-Duits cultureel netwerk. Hierdoor bleven kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen kunst- en cultuurmakers liggen. taNDem heeft daarom aan het bouwen en verbinden van contacten en netwerken over de grens heen bijgedragen.

 

Vragen?

Betrokkenheid, persoonlijke ondersteuning en kennisuitwisseling zijn voor ons erg belangrijk. Ben je kunstenaar of cultuurmaker in de grensregio? En heb je ambities over de grens? Neem dan contact op met Andre Sebastian van het Kulturbüro Münsterland e.V.

  taNDem hat sich dafür eingesetzt, Kunst- und Kulturschaffende in der Grenzregion über die Grenze hinweg miteinander zu vernetzen. 

 

Zur Enstehung

In der Grenzregion fehlte lange Zeit ein breit ausgerichtetes deutsch-niederländisches Netzwerk. Dadurch wurden nicht alle Chancen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Kunst- und Kulturschaffenden genutzt. taNDem hat dazu beigetragen Verbindungen und Netzwerke über die Grenze hinweg zu bauen und zu pflegen.

 

Fragen?

Engagement, persönliche Unterstützung und Wissensaustausch sind uns sehr wichtig. Bist du Kunst- oder Kulturschaffende in der Grenzregion? Und möchtest du deinen Horizont im Nachbarland erweitern? Wende dich dann an Andre Sebastian vom Kulturbüro Münsterland e.V.

Partners // Partner

taNDem is een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse (culturele) organisaties in het EUREGIO-gebied.

Im taNDem-Programm arbeiten deutsche und niederländische (Kultur) Organisationen im EUREGIO-Gebiet zusammen.

Vragen? // Fragen

Andre Sebastian (Münsterland e.V.)
Tel.: +49 2571 – 94 93 23

E-Mail: sebastian@muensterland.com

Mede mogelijk gemaakt door:

Unterstützt von: