© Stefanie Fehren
 

Jaarthema’s

Jahresthemen

  Binnen taNDem worden Duitse en Nederlandse kunst- en cultuurmakers uitgedaagd om in tandems te reflecteren op actuele maatschappelijke thema’s. In elk projectjaar staat een nieuw thema centraal.

  Im taNDem-Projekt werden deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende angeregt, sich in Tandems mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. In jedem Projektjahr steht ein neues Thema im Mittelpunkt.

2018 | Thuis // Heimat

  Waar ben ik thuis? – Het is zo moeilijk te beschrijven, moeilijk voor te stellen en moeilijk te voelen. Waar is thuis? Een gevoel of een plek? Verandert het begrip in de loop van de tijd? Betekent het begrip in het Duits eigenlijk hetzelfde als in het Nederlands?

  Wo fühle ich mich zuhause? – Schwierig es zu beschreiben, schwierig es sich vorzustellen und schwierig es zu empfinden. Wo ist Heimat? Ein Gefühl oder ein Ort? Verändert sich das Verständnis im Laufe der Zeit? Bedeutet der Begriff auf Niederländisch eigentlich das Gleiche wie auf Deutsch?

2019 | Energie // Energie

  Wat is onze drijfveer? – Energie is er elke dag. We consumeren, produceren, gebruiken, slaan op, verplaatsen, verspillen, besparen etc. Altijd en overal. Zonder energie gaat bij ons niks. Maar energie is natuurlijk veel meer dan alleen stroom, gas en warm water. Het jaarthema mag daarom op vele manieren geïnterpreteerd worden.

  Was treibt uns an? – Energie ist Alltag. Wir verbrauchen, erzeugen, nutzen, speichern, transportieren, verschwenden, sparen etc. Immer und überall. Ohne Energie geht bei uns nichts. Aber Energie ist natürlich mehr als Strom und Gas und warmes Wasser. Das Jahresthema darf daher vielfältig interpretiert werden.

2020 | Paradijs // Paradies

  Waar en hoe willen we leven? – De opvattingen van de mensheid over het paradijs zijn net zo divers als de mens zelf. Maar wat is het paradijs vandaag de dag? Hoe gaat de kunst hiermee om? En in hoeverre hebben onze opvattingen over het paradijs invloed op de vraag waar en hoe we willen leven? Een paradijselijk thema in 2020!

  Wo und wie möchten wir leben? – Die Paradiesvorstellungen der Menschheit sind so vielfältig wie die Menschen selber. Aber was ist das Paradies heutzutage? Wie gehen Kunst und Kultur damit um? Und inwieweit haben unsere Vorstellungen vom Paradies eine Auswirkung auf die Frage wo und wie wir leben möchten? Ein paradiesisches Thema in 2020!

Waarom // Warum taNDem?

 “Kunst en cultuur hebben de eigenschappen om mensen over de grens heen op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden”


 “Kunst und Kultur sind perfekte Brückenbauer, um Menschen über die Grenze hinweg miteinander zu verbinden“