© Stefanie Fehren
 

Ontmoeten & netwerken

Treffen & netzwerken

#taNDemcamp18 | 12.04.2018

  Om potentiële projectpartners uit het buurland te vinden en een blijvend netwerk op te bouwen, organiseert taNDem aan het begin van elk themajaar een kennismakings-, uitwisselings- en informatieplatform – het taNDemcamp.

Op 12 april 2018 was het eerste taNDemcamp bij Kloster Bentlage in Rheine. Ruim 130 Duitse en Nederlandse kunstenaars, cultuurmakers en cultuurinstellingen waren aanwezig om samenwerkingspartners te vinden en grensoverschrijdend te netwerken.

  Um potentielle Projektpartner aus dem Nachbarland zu finden und ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen, organisiert taNDem zu Beginn eines Themenjahres eine Kennenlern-, Austausch- und Informationsplattform – das taNDemcamp. Am 12.04.2018 fand das erste taNDemcamp im Kloster Bentlage in Rheine statt. Gut 130 deutsche und niederländische Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende und Kultureinrichtungen waren anwesend, um Kooperationspartner zu finden und grenzüberschreitend zu Netzwerken.

Film

taNDemcamp 2018 – Kloster Bentlage

  Het taNDemcamp is in de vorm van een barcamp. In tegenstelling tot traditionele bijeenkomsten worden bij een barcamp de inhoud en afloop door de deelnemers zelf ontwikkeld en vormgegeven. Zij zijn de experts. Zij leveren een bijdrage aan het slagen van de bijeenkomst. Elke deelnemer kan een zogenoemde session aanbieden. Een lezing of een presentatie, een open discussie of vraagstellingen – alles is toegestaan. Zo worden nieuwe ideeën gecreëerd, gezamenlijke projecten in gang gezet en nuttige contacten gelegd. Alles kan, niks moet.

  Das taNDemcamp hat die Form eines Barcamps. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen werden bei einem Barcamp Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern selbst entwickelt und gestaltet. Sie sind die Experten. Sie tragen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei. Jeder Teilnehmende kann eine sogenannte Session anbieten. Ob Vortrag oder Präsentation, offene Diskussion oder einfache Fragestellung – alles ist erlaubt. So werden neue Ideen generiert, gemeinsame Projekte initiiert und nützliche Kontakte geknüpft. Alles kann, nichts muss.

Film

Wat is een barcamp? // Was ist ein Barcamp?