© Stefanie Fehren
 

Ontmoeten & netwerken

Treffen & netzwerken

#taNDemcamp19 | 31.01.2019

  Aan het begin van elk themajaar organiseert taNDem het taNDemcamp.  Ruim 100 Nederlandse en Duitse kunstenaars en cultuurmakers kwamen op 31 januari 2019 in het Kulturhus in Borne bij elkaar voor de kick-off van het jaarthema “Energie – wat is onze drijfveer?”. Tijdens de bijeenkomst kwamen de deelnemers in verschillende interactieve sessies met elkaar in contact. Zo konden ze potentiële projectpartners uit het buurland vinden, inspiratie opdoen en grensoverschrijdend netwerken.

  Zu Beginn eines Themenjahres organisiert taNDem das taNDemcamp. Gut 100 deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende trafen sich am 31. Januar 2019 im Kulturhus Borne bei der Auftaktveranstaltung des neuen Themenjahres “Energie – was treibt uns an?”. Während der Veranstaltung konnten die Teilnehmer sich in verschiedenen interaktiven Sessions kennenlernen. Auf diese Weise konnten sie potentielle Projektpartner aus dem Nachbarland finden, sich inspirieren lassen und grenzüberschreitend netzwerken.

Film

taNDemcamp 2019 – Kulturhus Borne

  Het taNDemcamp is in de vorm van een barcamp, waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. In tegenstelling tot traditionele bijeenkomsten wordt bij een barcamp de inhoud door de deelnemers zelf ontwikkeld en vormgegeven. De organisatoren bieden handvatten, maar de deelnemers zijn de experts. Ze kunnen zich inbrengen door bijvoorbeeld een pitchpresentatie, discussies of vraagstellingen, maar ook andere creatieve bijdrages zijn mogelijk. Zo worden nieuwe ideeën gecreëerd, gezamenlijke projecten in gang gezet en nuttige contacten gelegd.

  Das taNDemcamp hat die Form eines Barcamps, hierbei steht die Begegnung im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen werden bei einem Barcamp Inhalte von den Teilnehmern selbst entwickelt und gestaltet. Die Organisatoren nehmen die Teilnehmer an die Hand, aber die Teilnehmer sind die Experten. Sie können sich durch, zum Beispiel, Pitch-Präsentationen, Diskussionen oder Fragestellungen einbringen, aber auch andere kreative Beiträge sind erwünscht. So werden neue Ideen generiert, gemeinsame Projekte initiiert und nützliche Kontakte geknüpft.

Film

Doe mee! // Mach mit! #taNDemcamp19