©Hier/ Daar/ Viceversa
 

Hier/ Daar/ Viceversa

Wiebke Bartsch & Danielle Spoelman

Project // Projekt: Hier/ Daar/ Viceversa
Locatie // Veranstaltungsort: DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst
Wanneer // Wann: 09.03. - 28.04.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© msj, Danielle Spoelman & Wiebke Bartsch

Tekenuitwisseling over de grens

“Hier – Daar – Viceversa” van Danielle Spoelman en Wiebke Bartsch is een nonverbaal tekenonderzoek, een uiteenzetting over de aspecten van het thuis-zijn, het thuisland en het grensoverschrijdende, door middel van de gemeenschappelijke taal van de tekening. De samenwerking bestond uit drie onderdelen: weekthema, tekeningen heen en weer en verwisselen van plaats.

 

Zo tekenden de kunstenaars een object dat afwisselend door hen was vastgelegd, elk in hun huis (bijv. keuken, uitzicht, slaap, vrienden). Parallel daaraan maakten ze gezamenlijke tekeningen: de één maakt een tekening, die de ander vervolgens bewerkt heeft. Daarnaast ruilden ze van werkplek en tekenden zo de Heimat van de ander. De gemaakte tekeningen waren tijdens een tentoonstelling in Kloster Gravenhorst te zien.

Zeichnerischer Austausch über die Grenze

„Hier – Daar – Viceversa” von Danielle Spoelman und Wiebke Bartsch ist ein nonverbaler zeichnerischer Schlagabtausch, eine Auseinandersetzung mit Aspekten des zu Hause, der Heimat. Grenzüberschreitend durch die gemeinsame Sprache der Zeichnung. Die Zusammenarbeit gliederte sich in drei Teile: Wochenthema, Zeichnungen Hin und Her und Ortswechsel.

 

So haben die Künstlerinnen zu einem ausgegebenen Begriff, jede in ihrer Heimat gezeichnet (z B. Küche, Ausblick, Schlaf, Freunde). Parallel dazu haben sie gemeinsame Zeichnungen gemacht: eine macht eine Zeichnung, die die andere wieder bearbeitet hat. Darüber hinaus tauschten die beiden Künstlerinnen den Lebensraum und zeichneten die Heimat der jeweils anderen. Die entstandenen Zeichnungen wurden im Kloster Gravenhorst ausgestellt.

Het // Das Tandem

euregio_tandem_2018_13

Danielle Spoelman & Wiebke Bartsch

 taNDem Quote // Zitat

 “De kunstenaars benaderen het begrip “Heimat” door het op te splitsen en er met tekeningen aan te werken”

 „Die Künstlerinnen nähern sich dem Begriff Heimat, in dem sie ihn in Teilaspekte zerlegen und zeichnerisch bearbeiten“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

    www.hier-daar-viceversa.eu

 

   @Hier/Daar/Viceversa

 

   DW Euromaxx – Über die Grenzen hinweg 

(03.11.2018)

 

01.10.2018, Tubantia

UITfestival in Enschede: kunst in overvloed

Tip een vriend