©PREVIOUSLYloved
 

PREVIOUSLYloved

randomTRIGGER (Ralf Haarmann & Silvia Munzón Lopéz) & Nina Lawina (Monique van Hinte)

Project // Projekt: PREVIOUSLYloved
Locatie // Veranstaltungsort: 28. & 29.02.2020
Wanneer // Wann: Der Kleine Bühnenboden, Münster

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© PREVIOUSLYloved

Spullen uit de Kringloopwinkel

  In de voorstelling PREVIOUSLYloved gaan de theatermakers Nina Lawina (Monique van Hinte) en randomTRIGGER (Ralf Haarmann & Silvia Munzón Lopéz) op zoek naar de verhalen die gebruikte meubels en objecten uit de kringloopwinkel vertellen. De persoon die ze ooit heeft gebruikt of met ze heeft gewoond, is vaak nog te herkennen. Maar niet alleen het verleden is te ontdekken. In de winkel hebben de objecten ook een heden. En wat komt er na de kringloopwinkel, na de verkoop?

 

De verzamelde materialen, observaties, verhalen, geluiden, rituelen en objecten hebben de transdisciplinaire voorstelling gevormd. De bewegingen van al deze mensen, in het verleden, het heden en de toekomst werden door de kunstenaars beschouwd als choreografisch materiaal.

Objekte aus dem Second-Hand Laden

  In der Performance PREVIOUSLYloved sind die Theatermacher Nina Lawina (Monique van Hinte) und randomTRIGGER (Ralf Haarmann & Silvia Munzón Lopéz) auf der Suche nach den Geschichten, die gebrauchte Möbel und Gegenstände aus dem Second-Hand-Laden erzählen. Der Mensch, der sie einst nutze oder in und mit ihnen lebte, ist oft noch zu spüren. Doch nicht nur das Vergangene ist zu entdecken, im Laden haben die Gegenstände auch eine Gegenwart. Und was kommt nach dem Second-Hand Laden, nach dem Verkauf?

 

Die gesammelten Materialien, Beobachtungen, Geschichten, Klänge, Rituale und Objekte haben die transdisziplinäre Performance gebildet. Die Bewegungen all dieser Menschen, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft wurden von den Künstlern als choreografisches Material betrachtet.

 taNDem Quote // Zitat

 “Objecten zijn informatiedragers, door hun ontwerp, het materiaal en de sporen van hun vorige eigenaars.”

 „Objekte sind Informationsträger, durch das Design, das Material und die Spuren des Benutzens.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend