©Claudia Peppenhorst
 

regi-O-pera

Stefan Demming & Pier van Dijk

Project // Projekt: regi-O-pera
Locatie // Veranstaltungsort: 1) Kunsthalle Weseke
2) LWL Museum Textilwerk Bocholt
3) Art Hok, Hengelo
Wanneer // Wann: 1) 24.03.2019
2) 28.03.2019
3) 18.04.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Claudia Peppenhorst

Avontuurlijke reis door de regio

  Het project “regi-O-pera“ van Stefan Demming en Pier van Dijk verbindt regio en opera op een speelse manier. Tijdens verschillende workshops werd materiaal verzameld over het thema Heimat met betrekking tot de (Eu)regio(‘s). Dit was de basis voor een ruimtelijk-mediale voorstelling met scènes, die verhalen over de regio vertellen.

 

De “Heimat-regi-O-pera” is het resultaat van een deels individueel en deels collectief onderzoek door Nederlandse en Duitse kunstenaars rondom het thema. Met in totaal 13 Duitse en Nederlandse muzikanten, performers en kunstenaars werd een performance over het thema Heimat en regio ontwikkeld, die zowel in Weseke en Bocholt als in Hengelo in verschillende voorstellingen getoond werd.

Abenteuerliche Reise durch die Region

  Das Projekt „regi-O-pera“ von Stefan Demming und Pier van Dijk verbindet Region und Oper auf spielerische Art und Weise. In mehreren Workshops wurde Quellmaterial zum Thema Heimat mit Bezug zur (Eu)Regio(n) gesammelt und erkundet. Dies war die Basis für eine räumlich-mediale Aufführung von Versatzstücken, die schlaglichtartig von der Region berichtet.

 

Die „Heimat-regi-O-pera“ ist das Produkt der teils individuellen und teils kollektiven Auseinandersetzung der deutschen und niederländischen Künstler und Künstlerinnen mit dem Thema. Mit insgesamt 13 deutschen und niederländischen Musikern, Performern und Kunstschaffenden wurde eine performativ-mediale Aufführung zum Thema Heimat und Region entwickelt, die als unterschiedliche Inszenierungen in Weseke und Bocholt sowie in Hengelo aufgeführt wurden.

Het // Das Tandem

euregio_tandem_2018_15

Stefan Demming & Pier van Dijk

 taNDem Quote // Zitat

 “Een avontuurlijke reis die de vertrouwde “Heimat” af en toe vreemd doet lijken en nieuwsgierigheid oproept.”

 „Eine abenteuerliche Reise, die die vertraute Heimat gelegentlich fremd erscheinen lässt und neugierig macht.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

25.03.2019, Borkener Zeitung

Heimat hat keine feste Definition

Tip een vriend